Persbericht

BROEDPLAATS VOOR AMATEURKUNST IN APELDOORN


Naar aanleiding van de gemeentelijke cultuurnota 2017-2020 ‘Cultureel kapitaal’ hebben Gigant, markant in cultuur en de Culturele Pleinmarkt de handen ineen geslagen en een oproep gedaan aan de Apeldoornse koepelorganisaties voor amateurkunst, om samen na te denken over de versterking van de positie van deze sector in Apeldoorn. De gemeente wil een breed en bereikbaar cultuuraanbod voor alle inwoners en bezoekers van Apeldoorn. Dat is een  belangrijk onderdeel van de  visie in de onlangs verschenen cultuurnota. De amateurkunst is de basis van dit cultuuraanbod en zou een meer prominente plek in het cultuurbeleid moeten krijgen.
Geert Hoogeboom en Frank Spallek van de Culturele Pleinmarkt hebben samen met Mari van Helvoort van Cultuur bij je Buur en Nanda Huisman van Gigant, markant in cultuur een platformoverleg  amateurkunst  geïnitieerd. En met succes. “Wij hebben de verschillende koepels in Apeldoorn samengebracht in een  platformoverleg om samen te kijken waar de problemen en wensen liggen en hoe we elkaar kunnen versterken.” Aldus Nanda Huisman.

De eerste bijeenkomst heeft woensdag 8 maart plaatsgevonden en was zeer geslaagd. Er is met  10 betrokken amateurkunst organisaties onder andere gesproken over samenwerking, beschikbaarheid van podia, informatie-uitwisseling, een database en meer erkenning voor de sector amateurkunst in Apeldoorn en omstreken. Veel gezamenlijke wensen waar de komende periode verder over wordt gesproken. De volgende bijeenkomst zal in mei plaatsvinden. Jasper van de Graaf heeft vanuit de gemeente al aangeboden bij een overleg aan te willen sluiten.

Aanwezigen tijden het overleg waren: Samenwerkende Particuliere Muziekdocenten Apeldoorn (SPMA),  Apeldoornse Popschool, Poppunt Apeldoorn, Cultureel Cafe, Apeldoornse Koren Federatie, Apeldoornse Muziek Federatie, Culturele Pleinmarkt, Cultuur bij je Buur, Gigant, markant in cultuur/ Markant spektakel en Apeldoorns Volksdans Overleg (AVO). Tim Koldenhof, Stichting Muziektent en Triangle Jazzclub waren verhinderd, maar sluiten de volgende keer ook aan.